LAFARGE CEM I 42,5R
Související dokumenty
CEM I 42,5R LAFARGE PREHLASENIE O PARAMETROCH

CEM I 42,5R LAFARGE PREHLASENIE O PARAMETROCH

Dokument Adobe Acrobat
714 Kb
technický list CEM I 42,5R LAFARGE

technický list CEM I 42,5R LAFARGE

Dokument Adobe Acrobat
3292 Kb
CERTIFIKÁT CEM I 42,5R LAFARGE

CERTIFIKÁT CEM I 42,5R LAFARGE

Dokument Adobe Acrobat
720 Kb
 

LAFARGE CEM I 42,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca
ako regulátora tuhnutia.

Vlastnosti:
- vysoký nárast hydratačného tepla
- vysoká pevnosť
- vysoká odolnosť proti chemickej korózii – nízkoalkalický (NA)
- dobrá objemová stálosť

Použitie:
- výroba betónov vyšších pevnostných tried C20/25-C50/60
- náročné konštrukcie zo železobetónu a predpätého betónu
- špeciálne zálievky železobetónových montovaných konštrukcií
- výroba betónových prefabrikátov
- výroba betónových konštrukcií a monolitických prvkov
- výroba transportbetónu
- výroba dlažby

Spôsob dodávky:
- voľne ložený, dodávky v autocisternách – objem dodávky je cca 27 – 29t

Skladovateľnosť:
- Použitie portlandského cementu je 60 dní od dňa dodania.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom a musí byť skladovaný oddelene
podľa druhov a pevnostných tried.