BUDEXPORT BRATISLAVA S.R.O.

import a export stavebných hmôt

Spoločnosť BUDEXPORT PRAHA a.s. od roku 1996 predáva stavebné materiály, predovšetkým z Nemecka, Poľska, Slovenska a Fínska. Všetky dovážané výrobky majú certifikáty a vyhlásenia o vlastnostiach. Skupina BUDEXPORT GROUP zásobuje cca 250 obchodných partnerov na území Českej a Slovenskej republiky. Ročný objem dovozu stavebných hmôt názorne predstavuje tovar, naložený asi do 4000 kamiónov, dodacie lehoty sú spravidla 3 – 5 dní. Našimi zákazníkmi na cement sú najčastejšie stavebniny, betonárky a výrobcovia betónových prvkov.)