SOLBET KOLB

SOLBET KOLB

MUROVACIE PRVKY z autoklávového pórobetonu.
Pórobetón je to materiál, ktorý umožnuje vystavenie homogénnych vonkajších múrov, ktoré plnia požiadavky tepelnej ochrany budov. Vďaka pomernej vysokým vlastnostiam tepelnej akumulácie dom nereaguje na zmeny teploty, a vďaka tomu vnútri vždy je príjemný a útulný mikroklím.
Výrobky z pórobetónu sú vyrábané len z prírodných komponentov ako:
• piesok s veľkým obsahom kremeňa
• vápno
• cement
• voda
• hliníkový prášok

Pórobetón vyrábané firmou SOLBET Kolbuszowa S.A., je to najekologickejší výrobok, priateľsky človeku a životnému prostrediu, ktorý plní požiadavky normy PN-EN 771-4 aj drží európsku značku CE.

VYSTUŽENÉ PREKLADY

• súčiniteľ tepelnej vodivosti λ obdobný ako zedního materiálu
• rýchla montáž
• obmedzenie prácnych činnosti ako debnenie, vystužovanie a betónovanie
• obmedzenie technologických prestávok nutných k vytvrdnutí betónu
• nie je nutné dodatočné zatepľovanie vence
• preklady z autoklávového pórobetónu tvorí rovné, hladké a homogénne fragmenty múrov, a tým omietanie je ľahšie

Palety majú rozmer 120x100 cm, sú fóliované a nevratné (zadarmo). Bežná dodávka je 29 - 33 m³, minimálny odber 15 m³.
Termín dodania je obvykle 14 dní.
 

Murovacie pórobetónové prvky

názov prvku

typ

dĺžka v cm

šírka v cm

výška v cm

Priečkovky

590/6

59

6

24

590/8

8

590/10

10

590/12

12

590/15

15

Tvárnice

590/18

59

18

24

590/24

24

590/30

30

590/36

36

590/38

38

590/42

42

Vencovky

U-profil

59

24

24

30

36

38

42

 

 

 Ke stažení