WARTA TURBO CEM I 42,5N - NA

WARTA TURBO CEM I 42,5N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora
tuhnutia.

Vlastnosti:

 • vysoký nárast hydratačného tepla
 • vysoká pevnosť
 • vysoká odolnosť proti chemickej korózii – nízkoalkalický (NA)
 • dobrá objemová stálosť

Použitie:

 • výroba betónov vyšších pevnostných tried C20/25-C50/60
 • náročné konštrukcie zo železobetónu a predpätého betónu
 • špeciálne zálievky železobetónových montovaných konštrukcií
 • výroba betónových prefabrikátov
 • výroba betónových konštrukcií a monolitických prvkov
 • výroba transportbetónu
 • výroba dlažby

Spôsob dodávky:

 • balený v 25 kg papierových vreciach
 • paletované na paletách zadarmo, fóliované
 • ložná miera palety je 1,4t

Skladovateľnosť:

 • Použitie portlandského cementu je 120 dní od dňa dodania.
 • Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.
 Ke stažení