Zpět ...

Vrecovaný cement

Dodávame našou dopravou na nevratných fóliovaných paletách, ktoré neúčtujeme. Na palete je 56 ks 25 kg vriec (1,4 t), čo je 17 paliet (23,8 t) na kamión.

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky, popolčeka, vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - pozvoľnejší nára
WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - Zvýšená pevnosť už pri obs
ODRA CEM II/B-S 42,5 R ODRA

ODRA CEM II/B-S 42,5 R ODRA

Rýchloväzný cement vhodný pre výrobu betónov vysokých pevnostných tried a pre konštrukcie, alebo betónové prvky s nutnosťou rýchleho nárastu počiatočných pevností.Vyšší vývin hydratačného
WARTA TURBO CEM I 42,5N - NA

WARTA TURBO CEM I 42,5N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: vysoký nárast hydratačného tepla vysoká pevnosť vysoká odolnosť
ODRA CEM III/A 42,5 N

ODRA CEM III/A 42,5 N

Pre vysokopecný cement CEM III/A 42,5 N - LH je charakteristický nízky vývin hydratačného tepla (LH). Vysokopecný cement je vyrábaný pomletím portlandského slinku, vysokopecnej strusky a sádrovca ako