WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami.

Vlastnosti:
- Zvýšená pevnosť už pri obsahu vápenca v rozmedzí 10-15%
- Dobrá spracovateľnosť malty a betónovej zmesi
- Mierne množstvo tepla vyžarovaného v priebehu viazania
- Zvýšená odolnosť voči agresívnemu prostrediu
- Dobrá objemová stálosť

Použitie:
- Výroba prostého betónu a železobetónu pevnostných tried C8 / 10 - C30 / 37
- Výroba betónových základov a základových dosiek
- Stabilizácia zemín v cestnom staviteľstve
- Betónové podlahy
- Cementové a vápenocementové malty a omietky
- Malorozměrové a veľkorozmerové prefabrikáty

Spôsob dodávky:
- balený v 25 kg papierových vreciach
- paletované na nevratných paletách, fóliované
- ložná miera palety je 1,4t

Skladovateľnosť:
- Použitie zmesového portlandského cementu je do 120 dní odo dňa výroby uvedenom na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

 Ke stažení