Cementy

V našej ponuke nájdete rôzne druhy cementov na všeobecné použitie a to ako cementy balené, tak aj voľne ložené, dodávané v autocisternách

Voľne ložený cement

Dodávame našou dopravou 27 - 29 t v cisternách vybavených modernými koncovkami "hasič B". Prechodku zo staršieho "jablka" sme schopní zaistiť po predchádzaj

Vrecovaný cement

Dodávame našou dopravou na nevratných fóliovaných paletách, ktoré neúčtujeme. Na palete je 56 ks 25 kg vriec (1,4 t), čo je 17 paliet (23,8 t) na kamión.
ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky, popolčeka, vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - pozvoľnejší nára
WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej trosky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - Zvýšená pevnosť už pri obs
ODRA CEM II/B-S 42,5 R ODRA

ODRA CEM II/B-S 42,5 R ODRA

Rýchloväzný cement vhodný pre výrobu betónov vysokých pevnostných tried a pre konštrukcie, alebo betónové prvky s nutnosťou rýchleho nárastu počiatočných pevností.Vyšší vývin hydratačného
WARTA TURBO CEM I 42,5N - NA

WARTA TURBO CEM I 42,5N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: vysoký nárast hydratačného tepla vysoká pevnosť vysoká odolnosť
ODRA CEM III/A 42,5 N

ODRA CEM III/A 42,5 N

Pre vysokopecný cement CEM III/A 42,5 N - LH je charakteristický nízky vývin hydratačného tepla (LH). Vysokopecný cement je vyrábaný pomletím portlandského slinku, vysokopecnej strusky a sádrovca ako
LAFARGE I 52,5R

LAFARGE I 52,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sadrovca ​​ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - Vysoký nárast hydratačného tepla - Vysoká pevnosť už aj po 2 dňoch, -
WARTA CEM I 42,5 R - NA

WARTA CEM I 42,5 R - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolnosť prot
WARTA CEM I 42,5 N - NA

WARTA CEM I 42,5 N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolno
WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

Portlandský popolčekový cement Zloženie: - Portlandský slinok 80% až 94% - Kremíkový popolček od 6% do 20% - Sekundárne prísady od 0% do 5% Vlastnosti: - Stabilné kvalitatívne parametre
LAFARGE CEM I 42,5R

LAFARGE CEM I 42,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolnosť proti
LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

Portlandský popolčekový cement Zloženie: Portlandský slinok 80% až 94% Kremíkový popolček od 6% do 20% Sekundárne prísady od 0% do 5% Vlastnosti: Stabilné kvalitatívne parametr
LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

Popis: Práškové pojivo vyrábané spoločným zomletím nižšie uvedených zložiek a prísad špecifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1, v zložení podľa tabuľky 1. Portlandský slinok (K) Gr
LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

Zloženie cementu: Portlandský cementový slinok v množstve 80 až 94% Vysokopecná troska v množstve 6 až 20% Sadrovec ako regulátor počiatku tuhnutia vb množstve 2 až 5% Vlastnosti:
WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnos
WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - zvýšená pevnosť už pri obsah
ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - zvýšená pevnosť už pri obsah
ODRA CEM III/A 32,5 N - LH/HSR/NA

ODRA CEM III/A 32,5 N - LH/HSR/NA

 Pre vysokopecný cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízky vývin hydratačného tepla (LH), vysoká odolnosť voči síranom (HSR), a tiež nízky obsah alkálií (NA). Vysokopecný cement