ODRA CEM II/B-S 42,5 R ODRA

ODRA CEM II/B-S 42,5 R ODRA

Rýchloväzný cement vhodný pre výrobu betónov vysokých pevnostných tried a pre konštrukcie, alebo betónové prvky s nutnosťou rýchleho nárastu počiatočných pevností.Vyšší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže pri nižších teplotách okolia.

Charakteristika:
CEM II/B-S 42,5R dosahuje mimoriadne vysoké počiatočné 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 28 do 32 MPa a normalizované 28-dňove pevnosti 54 až 60 MPa.

Použitie:
-betóny pre náročné betónové konštrukcie
-betónové prvky a konštrukcie s potrebou rýchleho nárastu počiatočných pevností
-prefabrikované betónové prvky a stavebné dielce (dlažba, stratené debnenie, obrubníky, ...)
-priemyselné podlahy
-vonkajšie betónové spevnené plochy
-prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
-cementové potery

Výhody:
-rýchly nárast počiatočných pevností a vysoké koncové pevnosti
-veľmi dobrá spracovateľnosť a objemová stálosť
-vyšší vývin hydratačného tepla
-mierna odolnosť proti chemickej agresivite (do prostredia XA1)

Spôsob dodávky:
- balený v 25 kg papierových vreciach
- paletované na nevratných paletách, fóliované
- ložná miera palety je 1,4t

Skladovateľnosť:
- Použitie vysokopecného cementu je do 120 dní od dňa výroby uvedeného na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

 Ke stažení