LAFARGE I 52,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sadrovca
​​ako regulátora tuhnutia.

Vlastnosti:
- Vysoký nárast hydratačného tepla
- Vysoká pevnosť už aj po 2 dňoch,
- Vysoká odolnosť voči chemickej korózii - nízko alkalické (NA)
- Dobrá objemová stálosť
- Mierne zvýšenie pevnosti v neskorších fázach tvrdnutia betónu
- Svetlá farba

Použitie:
- Výroba betónov vyšších pevnostných tried C20 / 25-C50 / 60
- Náročné konštrukcie zo železobetónu a predpätého betónu
- Špeciálna zálievky železobetónových montovaných konštrukcií
- Výroba betónových prefabrikátov
- Výroba betónových konštrukcií a monolitických prvkov
- Výroba transportbetónu

Spôsob dodávky:
- Voľne uložený, dodávky v autocisternách - objem dodávky je cca 27 - 29T

Skladovateľnosť:
- Použitie portlandského cementu je 30 dní odo dňa dodania
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom a musí byť skladovaný oddelene
podľa druhov a pevnostných tried

 Ke stažení