Zpět ...

Voľne ložený cement

Dodávame našou dopravou 27 - 29 t v cisternách vybavených modernými koncovkami "hasič B". Prechodku zo staršieho "jablka" sme schopní zaistiť po predchádzaj

cementy 32,5

vhodné pre triedy bežných betónov B7,5 - B30

cementy 42,5

pre výrobu betónov vyšších pevnostných tried C16/20 - C50/60

cementy 52,5

pre výrobu betónov najvyšších pevnostných tried, predpínanej betóny, betóny s požiadavkou na veľmi vysoké počiatočné pevnosti.
LAFARGE I 52,5R

LAFARGE I 52,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sadrovca ​​ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - Vysoký nárast hydratačného tepla - Vysoká pevnosť už aj po 2 dňoch, -
WARTA CEM I 42,5 R - NA

WARTA CEM I 42,5 R - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolnosť prot
WARTA CEM I 42,5 N - NA

WARTA CEM I 42,5 N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolno
WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

Portlandský popolčekový cement Zloženie: - Portlandský slinok 80% až 94% - Kremíkový popolček od 6% do 20% - Sekundárne prísady od 0% do 5% Vlastnosti: - Stabilné kvalitatívne parametre
LAFARGE CEM I 42,5R

LAFARGE CEM I 42,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolnosť proti
LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

Portlandský popolčekový cement Zloženie: Portlandský slinok 80% až 94% Kremíkový popolček od 6% do 20% Sekundárne prísady od 0% do 5% Vlastnosti: Stabilné kvalitatívne parametr
LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

Popis: Práškové pojivo vyrábané spoločným zomletím nižšie uvedených zložiek a prísad špecifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1, v zložení podľa tabuľky 1. Portlandský slinok (K) Gr
LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

Zloženie cementu: Portlandský cementový slinok v množstve 80 až 94% Vysokopecná troska v množstve 6 až 20% Sadrovec ako regulátor počiatku tuhnutia vb množstve 2 až 5% Vlastnosti:
WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnos
WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - zvýšená pevnosť už pri obsah
ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami. Vlastnosti: - zvýšená pevnosť už pri obsah
ODRA CEM III/A 32,5 N - LH/HSR/NA

ODRA CEM III/A 32,5 N - LH/HSR/NA

 Pre vysokopecný cement CEM III/A 32,5 N je charakteristický nízky vývin hydratačného tepla (LH), vysoká odolnosť voči síranom (HSR), a tiež nízky obsah alkálií (NA). Vysokopecný cement