ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky a vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami.

Vlastnosti:
- zvýšená pevnosť už pri obsahu vápenca v rozmedzí 10-15%
- dobrá spracovateľnosť malty a betonovej zmesi
- mierne množstvo tepla vyžarovaného v priebehu viazania
- zvýšená odolnosť voči agresívnemu prostrediu
- dobrá objemová stálosť

Použitie:
- výroba prostého betónu a železobetónu pevnostných tried C8/10 - C30/37
- výroba betónových základov a základových dosiek
- stabilizácia zemín v dopravnom staviteľstve
- betónové podlahy
- cementové a vápenocementové malty a omietky
- malorozmerové a veľkorozmerové prefabrikáty

Spôsob dodávky:
- volne ložený, dodávky v autocisternách - ložené cca 27 – 29t

Skladovateľnosť:
- Použitie zmesového portlandského cementu je do 60 dní od dňa výroby uvedeného na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránenýn pred vlhkom.

 Ke stažení