Zpět ...

cementy 42,5

pre výrobu betónov vyšších pevnostných tried C16/20 - C50/60

WARTA CEM I 42,5 R - NA

WARTA CEM I 42,5 R - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolnosť prot
WARTA CEM I 42,5 N - NA

WARTA CEM I 42,5 N - NA

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolno
WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

Portlandský popolčekový cement Zloženie: - Portlandský slinok 80% až 94% - Kremíkový popolček od 6% do 20% - Sekundárne prísady od 0% do 5% Vlastnosti: - Stabilné kvalitatívne parametre
LAFARGE CEM I 42,5R

LAFARGE CEM I 42,5R

Vyrába sa jemným pomletím portlandského slinku s malým množstvom sádrovca ako regulátora tuhnutia. Vlastnosti: - vysoký nárast hydratačného tepla - vysoká pevnosť - vysoká odolnosť proti
LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

LAFARGE CEM II/B-V 42,5N

Portlandský popolčekový cement Zloženie: Portlandský slinok 80% až 94% Kremíkový popolček od 6% do 20% Sekundárne prísady od 0% do 5% Vlastnosti: Stabilné kvalitatívne parametr
LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

LAFARGE CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

Popis: Práškové pojivo vyrábané spoločným zomletím nižšie uvedených zložiek a prísad špecifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1, v zložení podľa tabuľky 1. Portlandský slinok (K) Gr
LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

LAFARGE CEM II/A-S 42,5 R

Zloženie cementu: Portlandský cementový slinok v množstve 80 až 94% Vysokopecná troska v množstve 6 až 20% Sadrovec ako regulátor počiatku tuhnutia vb množstve 2 až 5% Vlastnosti:
WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

WARTA CEM II/A-S 42,5 N-NA

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnos