WARTA CEM II/A-V 42,5 N-NA

Portlandský popolčekový cement

Zloženie:
- Portlandský slinok 80% až 94%
- Kremíkový popolček od 6% do 20%
- Sekundárne prísady od 0% do 5%

Vlastnosti:
- Stabilné kvalitatívne parametre
- Dobrá spracovateľnosť malty a betónovej zmesi
- Mierne množstvo tepla vyžarovaného v priebehu viazania
- Predĺžená doba tuhnutia
- Dobrá objemová stálosť
- Veľmi dobrá priľnavosť k podkladom

Použitie:
- Výroba prostého betónu a železobetónu pevnostných tried C8 / 10 - C35 / 45
- Výroba betónových základov a základových dosiek
- Masívne betóny, vystužené aj prosté: priehrady, bariéry, priepuste, nábrežie, tunely, záchytky
- Betóny vystavené agresívnemu prostrediu: záchytky čističiek odpadových vôd, skladisko odpadu
- Cementové a vápenocementové malty a omietky
- Malorozměrové a veľkorozmerové prefabrikáty
- Betónové prefabrikáty, výroba dlažby pochôdzne aj s pojazdom

Spôsob dodávky:
- Voľne uložený, dodávky v autocisternách - ložené cca 27 - 29T

Skladovateľnosť:
- Použitie zmesového portlandského cementu je do 60 dní odo dňa výroby
uvedenom na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

 Ke stažení