ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

ODRA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Portlandský zmesový cement - vyrába sa pomletím portlandského slinku, granulovanej vysokopecnej strusky, popolčeka, vápenca s doplňujúcimi zložkami a prísadami.

Vlastnosti:
- pozvoľnejší nárast počiatočných pevností (oproti CEM I)
- miernejší nárast hydratačného tepla – znižuje riziko trhlín
- vysoká odolnosť proti chemickej korózii
- svetlejšia farba – uľahčuje prefarbenie betónu
- vyššia odolnosť proti agresivite prostredia

Použitie:
- výroba prostého betónu a železobetónu všezkých bežne používaných pevnostných tried
- výroba betónových prefabrikátov
- výroba betónových konštrukcií a monolitických prvkov
- vápenno cementové murovacie malty

Spôsob dodávky:
- balený v 25 kg papierových vreciach
- paletované na nevratných paletách, fóliované
- ložná miera palety je 1,4t

Skladovateľnosť:
- Použitie vysokopecného cementu je do 120 dní od dňa výroby uvedeného na obale.
- Pri skladovaní musí byť cement chránený pred vlhkom.

 Ke stažení